تبلیغات
بزرگترین کل کل سرای دختر پسرای ایرونی - عشق از دیدگاه بزرگان ، دانشمندان و فلاسفه

بزرگترین کل کل سرای دختر پسرای ایرونی

جنگ جهانی سوم

عشق میوه تمام فصل هاست و دست همه کس به شاخسارش می رسد . مادر ترزا

عشق نخستین سبب وجود انسانیست .  وونارگ

عشق همچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری روزافزون می گردد .  ارد ‏بزرگ

عشق هنگامی که شما را می پرورد شاخ و برگ فاسد شده را هرس می کند .  جبران خلیل جبران‏

عشق معجزه ایست . امیل زولا‏

عشق شیرینی زندگیست .  مارسل تینر

عشق مزیت دو فردیست که دائم سبب رنج و اندوه یکدیگر می شوند  .  سنت بوو

عشق این توانائی را می دهد که بگوئید ، پوزش می خوا هم .  کن بلانچارد

عشق رمز بزرگیست . افلاطون

عشق نبوغ عقل است. توسنل

عشق ، عشق می آفریند . عشق ، زندگی می بخشد . زندگی ، رنج به همراه دارد . رنج ، دلشوره می آفریند . ‏دلشوره ، جرات می بخشد . جرات ، اعتماد می آورد . اعتماد ، امید می آفریند . امید ، زندگی می بخشد . زندگی ‏، عشق به همراه دارد . عشق ، عشق می آفریند .  بیکل

عشق خوشبختی است که دو طرف برای هم ایجاد می کنند . ژرژسان[ پنجشنبه 10 اسفند 1391 ] [ 06:23 ب.ظ ] [ کوروش جون (مدیر عاشقانه ها) ]

[ عشق() ]